مرد به این امید با زن ازدواج می کند که زن هیچگاه تغییر نکند، زن به این امید با مرد ازدواج می کند که روزی مرد تغییر کند و همواره هر دو ناامید می شوند. آلبرت انیشتین

 

باور داشتن به پیروزی ، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست .  حکیم ارد بزرگانسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه های استتار بدست می آورد . ل – فوئر باخخردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد . نصیحه الملوکهر گاه ، با هزار واژه مهر ، به سوی مردم میهنم شتافتم ، تنهاترین ایرانی بودم .... حکیم ارد بزرگبه کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. ضرب‌المثل فارسیمانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. ضرب‌المثل هندیستایش ، هنگام نو رُستن را .  حکیم ارد بزرگاینکه بعضی ها می ترسند یا افسرده می شوند به این علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئولیت احساس شان بابت احساس بدی که دارند مسئولیت را از سر خود باز می کنند چون برای شان راحت تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا بگویند:باعث بروز چنین احساساتی خودم هستم. وین دایر


حکیم ارد بزرگ / hakim orod 
bozorg / ارد بزرگ / اردبزرگ / mojtaba shoraka / shah-zadeh saljoghi / 
بزرگ شیروان / شاهزاده سلجوقی / مجتبی شرکا / مجتبی شرکاء / حکیم چهارم / 
چهارمین حکیم ایران / حکیم بزرگ / , hvn fcv' / p;dl hvn fcv' sokhk 
p;dlhki hvn fcv' , کتاب سرخ / red book

 از آدمیانی که به دنبال غم هستند باید هراسید . حکیم ارد بزرگفرگرد زیستگاه


1. آدمی یکی از برآیندهای زیبای گیتی است ، خوبان نسیم دل انگیز کیهان هستند .  حکیم ارد بزرگ


2. سرود و آهنگ زندگی ، تپشی آرام و کشیده دارد .  حکیم ارد بزرگ


3. زمین زنده و پویاست ، آن را باید پاسداشت .  حکیم ارد بزرگ


4. آدمیانی که زیستگاه خویش را نابود می کنند ، براستی بی ریشه و مزدورند .  حکیم ارد بزرگ


5. زیستگاه زیبا ، آدمیان را در گذر زندگی ، همواره شاداب و جوان نگاه می دارد .  حکیم ارد بزرگ


6. روان رنجور با زندگی در زیستگاه سبز دوباره پیوند خواهد زد .  حکیم ارد بزرگ


7. بهار تنها سه ماه است ، اما آدمی می تواند همواره بهاری باشد .  حکیم ارد بزرگ


8. زمین ، تنها هدیه ای برای ما نیست ، باید آن را پاس بداریم و به آیندگان بسپاریم .  حکیم ارد بزرگ


9. نابود کنندگان زمین ، زندگی خویش و فرزندانشان را کوتاه می سازند .  حکیم ارد بزرگ


10. درختان شاهد ستمگری و ناراستی آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ


11. کشتارگاهی خاموش را دیده اید ؟ آری من دیده ام کشتارگاه خاموش درختان ...  حکیم ارد بزرگ


12. زمین پاک ، باردار مردان و زنان شادی است که آینده ای روشن را نوید می دهند .  حکیم ارد بزرگ


13. هنگامیکه درختان ، سر بر زمین سرد می سایند ، نوای بوم ها هم شنیدنی است .  حکیم ارد بزرگ


14. دشمنان و نابودگران جنگلها را باید به سرزمینهای خشک فرستاد .  حکیم ارد بزرگ


15. دوستان گیتی ، درختکاری می کنند و نگهبان جانوران هستند .  حکیم ارد بزرگ


16. برگها ، دست های باز زمین به سوی آسمان ها هستند .  حکیم ارد بزرگ


17. زیستگاه ما ، براستی آینه فرهنگ ماست .  حکیم ارد بزرگ


18. دستان بزهکاران را از دامان زیستگاه های جانوری کوتاه کنیم .  حکیم ارد بزرگ


19. دگرگونی ، پایکوبی زمین است برای پویش و زندگی .  حکیم ارد بزرگ


20. گیتی خود زایشگر است ، زایشگر چیزی که به آن نیاز دارد .  حکیم ارد بزرگ


21. چرا به دنبال زیستگاه های بکر و دست نخورده هستیم ؟ پاسخ ساده است چون نمی خواهیم دست نابودگر آدم را دیده باشیم .  حکیم ارد بزرگ


22. دارایی یک کشور تنها در بانک ها نیست ، گونه های گیاهی و جانوری ، دارایی بسیار با ارزشی است .  حکیم ارد بزرگ


23. زمین همچون آینه می تواند بازخورد رفتارها و کنش های ما باشد .  حکیم ارد بزرگ


24. نگهداری از زیست بوم های گیاهی و جانوری ، ریشه در منش و فرهنگ ما دارد .  حکیم ارد بزرگ


25. شادی بر سراپرده خانه نابود کنندگان دشت ها و جنگل ها ، نخواهد نشست .  حکیم ارد بزرگ


26. زمین رویشگاه گل هاست ، این ما هستیم که تن پوشی از آلودگی بر تنش می کشیم .  حکیم ارد بزرگ


27. گریزی از بازگشت کنش های ما نیست ، آنچه بر زیست بوم خویش جاری ساخته ایم خیلی زود دامن گیرمان خواهد شد .  حکیم ارد بزرگ


28. گیاهان بهترین و پاکترین زنجیره خوراک آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ


29. آدمیان همواره نیازمند آموزشهای زیستگاهی هستند .  حکیم ارد بزرگ


30. برای نگهداری و نگهبانی از زیستگاه جانوری ، باید نگاهی فراگیر و باز داشت .  حکیم ارد بزرگ


31. زمین به ما می گوید : گهواره شادیتان خواهم بود اگر دوستم باشید .  حکیم ارد بزرگ
برچسب‌ها: سخن بزرگان, جملات آموزنده, سخنان بزرگان, جملات قصار, حکیم ارد بزرگ
+ نوشته شده توسط عسل معینی در دوشنبه سوم تیر 1392 و ساعت 1:55 |

http://s5.picofile.com/file/8121514568/didar_600.jpgکشورهای جنگ افروز ، مهربانی را از یاد برده و به دنبال زیاده خواهی هستند ، باید گفت مهربانی تنها عامل صلح پایدار در بین کشور هاست . حکیم ارد بزرگابله هميشه به دنبال بزرگ تر از خود مي گردد ، كه او را تحسين كند. بوالو

 

معني زندگي را در قدرت بايد جستجو کرد ، هرلحظه از زندگي، ما بايد هدف عاليتري داشته باشيم . ماکسيم گورکيزیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست . حکیم ارد بزرگافسوس ... يگانه سؤالي که هيچکس نمي تواند پاسخي به آن بدهد اين است ؛ سعادت چيست ؟ . برادلي

 

در غرب دلبستگي ما به موفقيت باعث سست شدن ما در خطر كردن مي شود. آنچه از اين خطر كردن مي آموزيم به آن موفقيت مي ارزد. و اين ترس از شكست است كه تعيين مي كند كه بياموزيم يا نه؟ . پاركر پالمر


 
برآزندگان به گفتار کم ارزش ، زندگی خویش را نابود نمی کنند . حکیم ارد بزرگخطا فرصتي است كه هوشمندانه تر باشيم . هنري فورد

 

هر چه شما را نمي كشد شما را قوي تر مي كند . مارلون براندو

حکیم ارد بزرگ / hakim orod 
bozorg / ارد بزرگ / اردبزرگ / mojtaba shoraka / shah-zadeh saljoghi / 
بزرگ شیروان / شاهزاده سلجوقی / مجتبی شرکا / مجتبی شرکاء / حکیم چهارم / 
چهارمین حکیم ایران / حکیم بزرگ / , hvn fcv' / p;dl hvn fcv' sokhk 
p;dlhki hvn fcv' , کتاب سرخ / red book

آگاهی تنها راه رسیدن به آزادیست .  حکیم ارد بزرگعقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نیست، آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه . ویلیام تناندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است . حکیم ارد بزرگاگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بهره مند شوید . آنتونی رابینزالماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. ویکتور هوگویک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .  حکیم ارد بزرگشجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی . استونبرای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد . ضرب المثل آلمانیآگاهی تنها راه رسیدن به آزادیست .  حکیم ارد بزرگفرصت از دست مده ودر کار سستی مکن که میوه آن ذلت است. فیثاغورثتسلیم ورضا در برابرحوادث علاج ناپذیر، مهمترین توشه سفر زندگی است. شوپنهاورزیستگاه ما ، براستی آینه فرهنگ ماست .  حکیم ارد بزرگشکست باید انرژی خفته را بیدار کند . رومن رولاناحساس قدرشناسی و سپاس رادر خود تقویت کنید. این عواطف از معنوی ترین احساسات ما هستید و بیش از هر چیز، زندگی ما را پر بار می سازند. با احساس شکر گزاری زندگی کنید . آنتونی رابینز


دلدادگی تنها با از خودگذشتگی ارزش می یابد . حکیم ارد بزرگافزونی دانش گذشته، افزونی تاریخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و بزدل. در حالیکه انسان باید قادر باشد گذ شته را در خد مت حال دربیاورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله ای برای زندگانی قرار دهیم . فردریش نیچهتو، جدا از دیگران نیستی ، قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد. وین دایرکسی که شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است . حکیم ارد بزرگ

برچسب‌ها: سخن بزرگان, جملات پندآموز, سخنان کوتاه بزرگان, جملات زیبای بزرگان, حکیم ارد بزرگ
+ نوشته شده توسط عسل معینی در دوشنبه سوم تیر 1392 و ساعت 1:50 |

http://s5.picofile.com/file/8121514568/didar_600.jpg

در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند . حکیم ارد بزرگاگر نتوانیم آزاد زندگی نمائیم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنیم . مهاتما گاندیسعادت مثل پروانه ای است که روی برگهای گل بخواب رفته باشد به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند. آندره توریهمهربانی ، هدیه پاک گیتی در درون همه ما آدمهاست . حکیم ارد بزرگیکی از معجزات عشق این است که ما از درد های آن نیزلذتی احساس می کنیم . ژان ژاک روسویک بطری آب که تا نیمه داشته باشد،ازنظر یک فرد بدبین خالی وازنظریک فردخوش بین نیمه پراست . جرج برنارد شاواسطوره ها بی باکند ، آنها خوی برتر خویش را به آیندگان هدیه می دهند . حکیم ارد بزرگتمام موفقیت هائی که نصیب بشر شده ، عموما"درسایه تحمل و بردباری بوده است کریستوفر مارلووقتی در کار ما " اگر " نباشد، پیروز خواهیم شد . نلسوندر دل هر بنایی کرشمه یاری را می شود دید ، اگر دلنوازی نباشد خشتی بر خشت نمی نشیند. حکیم ارد بزرگاگر قصد رقابت داری، باکسی رقابت کن که از تو برتر و سرترباشد . لوئی آگاسیزلحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم . نادر شاه افشار

http://img.greatorod.ir/images/image_PIC/hakim_orod_bozorg%201.jpg


طبیعت ، آموزگار بزرگیست ، خردمندان از آن درس ها می گیرند . حکیم ارد بزرگقدرت اراده و میل به پیروزی ، موفقیت،‌‌‌‌ سامان دادن به زندگی و تسلط بر آن ، تنها هنگامی در شما بیدار می شود که بدانید چه می خواهید و باور داشته باشید که هیچ مشکل و مساله و مانعی نمی تواند جلو شما را بگیرد . آنتونی رابینزیک کلمه محبت آمیز می تواند همه زمستان انسان را گرم کند. ضرب المثل ژاپنیآنکه مهربان نیست ، بیمار است . حکیم ارد بزرگبهتر است انسان کار صحیح انجام دهد تا کار را به روش صحیح انجام دهد. دراکروقتی هدفمان را ازدست می دهیم مجبور هستیم سعی خود راچندبرابرکنیم. تواینخنده در ورای خود رازها در سینه دارد . حکیم ارد بزرگتجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن. ارسطوعظمت نصیب کسانی می شود که دراشتیاق رسیدن به هدف های عالی می سوزند. هیلتنها کسانی شایسته هستند که اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند . حکیم ارد بزرگ


http://img.greatorod.ir/images/image_PIC/hakim_orod_bozorg%2010.jpg


برچسب‌ها: سخن بزرگان, جملات پندآموز, سخنان بزرگان, جملات بزرگان, حکیم ارد بزرگ
+ نوشته شده توسط عسل معینی در دوشنبه سوم تیر 1392 و ساعت 1:21 |

http://s5.picofile.com/file/8121514568/didar_600.jpg

حکیم ارد بزرگ ،ارد بزرگ
 ،حکیم اُرُد بزرگ ، hakim orod bozorg , hekmat orodism , bozorg shirvan1. آرمان بزرگ همواره زاینده امید است .  حکیم ارد بزرگ


2. هیچ اهرمی ، همچون بردباری و امید ، نمی تواند سختی ها را از پیش پایمان بردارد .  حکیم ارد بزرگ


3. آسیب دیده ، همیشه درهای آرزوهایش ، کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید ، که زندگی ما را دگرگون می سازد . حکیم ارد بزرگ


4. با بدیهای دیگران ، دل خویش را به سیاهی نکشیم ، همواره نگاهمان به راستی باشد و مهربانی . حکیم ارد بزرگ


5. زمانی که نیروهای درون خویش را انکار کنیم ، نگرانی  به دیدارمان می آید .  حکیم ارد بزرگ


6. آدم افسرده و نااميد ، ارزش توان و نیروی خویش را از یاد برده است ، بايد به او کمک کرد تا دوباره خود و آرمانش را باز يابد . حکیم ارد بزرگ


7. اگر پرواز را باور کنی ، پر و بال خواهی گرفت .  حکیم ارد بزرگ


8. آرزوهای خویش را ارزشمند بدان ، که توان پرواز تو ، به سوی آرمانهاست .  حکیم ارد بزرگ


9. آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود .  حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ / hakim orod 
bozorg / ارد بزرگ / اردبزرگ / mojtaba shoraka / shah-zadeh saljoghi / 
بزرگ شیروان / شاهزاده سلجوقی / مجتبی شرکا / مجتبی شرکاء / حکیم چهارم / 
چهارمین حکیم ایران / حکیم بزرگ / , hvn fcv' / p;dl hvn fcv' sokhk 
p;dlhki hvn fcv' , کتاب سرخ / red book


سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات ettelaat newspaper

سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش نخست
سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش دوم

سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش سوم
سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش چهارم

 


برچسب‌ها: سخن بزرگان, سخنان بزرگان, جملات بزرگان, حکیم ارد بزرگ
+ نوشته شده توسط عسل معینی در دوشنبه سوم تیر 1392 و ساعت 1:18 |

http://s5.picofile.com/file/8121514568/didar_600.jpgآگاهی ، تنها راه رسیدن به آزادیست .  حکیم ارد بزرگ


بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . حکیم فردوسی خردمند


آزادی متعلق به یک نفر نیست ، مال همه است . اسپنسر


آزادی و آزادیخواهی امری خردمندانه و زندگی آفرین است ، نه سیری قهقرایی و وادادگی فرهنگی . حکیم ارد بزرگ


هرکس قادر به تملک و ارادۀ نفس خود باشد آزادی حقیقی را به دست آورده است . پرسلیس


آزادی تلاش خردمندانۀ آدمی در جستجوی علت حادثه هاست . هربرت مارکوزه


آزادی را نمی توان با هزار سخن نیز تعریف نمود ، آزادی یک پورسه ی در هم تنیده و کلان است که برای پیدایش آن ، نیاز به همراهی تمامی مردم یک سرزمین دارد . حکیم ارد بزرگ


آزادی این نیست که هرکس هرچه دلش خواست بکند ، بلکه آزادی حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود می کند .ماکدونال


آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم بکنیم . ویکتور کوزن


آزادی نیازمند نگهداری و نگهبانی است . حکیم ارد بزرگ


حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر . جبران خلیل جبران


آزادی ، یک فرهنگ پیشرو برای پویش و رشد بشری است . حکیم ارد بزرگ


آزادی را باید شکافت و در مورد هر بخش از آن ، نظرخواهی عمومی برپا کرد ، چون آزادی ، ترجمه رای و نظر مردم است . حکیم ارد بزرگ
برچسب‌ها: معانی آزادی, معنی آزادی, نظر بزرگان درباره آزادی, آزادی چیست, معنای آزادی
+ نوشته شده توسط عسل معینی در پنجشنبه دهم مرداد 1387 و ساعت 3:24 |

http://s5.picofile.com/file/8121514568/didar_600.jpg